Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.”               J 14, 27

„Pokój wewnętrzny jest najdroższym na ziemi skarbem i jedynym upominkiem jaki Zbawiciel uczniom swym przyrzeka na ziemi” św. Zygmunt Szczęsny Feliński