Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Nabożeństwo do św. Zygmunta – ZMIANA GODZINY I TERMINU!

 
 
Najbliższe nabożeństwo o duchowe odrodzenie mieszkańców Warszawy i pokój na Ukrainie w odbędzie się 14 czerwca o godzinie 17.00 w połączeniu z nabożeństwem do Serca Bożego. Serdecznie zapraszamy!